Riu Segre

Sot del Fuster, Vilanova de la Barca, abril 2008

Sot del Fuster, Vilanova de la Barca, febrer 2007

Teixidor (Remiz pendulinus), Sot del Fuster, febrer 2006