Els secans lleidatans


Tardor al secà de Balaguer, octubre de 2008

Rosella (Papaver rhoeas), secà de Bellmunt, maig de 2006

Taràntula (Lycosa tarantula), secà de Bellmunt, maig de 2008

Mascle de sisó (Tetrax tetrax), secà de Belianes, maig 2008

Grup de collverds (Anas platyrhynchos) pasturant rostolls, secà de Balaguer, juny 2007

Timoneda d'Alfès, abril 2007

Cogullada vulgar (Galerida cristata), secà d'Alguaire-Almenar, juny 2005

Cucut reial (Clamator glandarius), secà de Belmunt, maig 2006

Àguila marcenca (Circaetus gallicus), secà de Bellmunt, juny 2007

Abellerols (Merops apiaster), secà de Belianes, maig 2007

Cruixidell (Miliaria calandra), secà de Belianes, abril 2007

Calàndria (Melanocorypha calandra), secà de Balaguer, abril 2007

Sisó (Tetrax tetrax), secà de Bellmunt, maig 2006

Volada de sisons (Tetrax tetrax), Penelles, març 2008

xurres (Pterocles orientalis) secans lleidatans. Maig de 2014

Colit gris (Oenanthe oenanthe) secà de Balaguer. Octubre de 2014

Bufaforats (Macroglossum stellarum), secà de Balaguer. Març de 2014